Doorlopende leerlijn

Doorlopende leerlijn

Wat is dat?

Binnen het Scoutingprogramma wordt rekening gehouden met de leeftijd van de jongens en meisjes, maar ook met de ontwikkeling van het kind. Deze opbouw wordt de doorlopende leerlijn genoemd. Binnen Scouting Schutgraaf overleggen de leidinggevenden van diverse speltakken met elkaar over het programma aanbod. Zo zorgen wij dat het niveau van de activiteiten en het spelaanbod nauw op elkaar wordt afgestemd.

De doorlopende leerlijn omvat de volgende elementen:

  1. Het progressiesysteem: het geheel aan badges, insignes en awards van alle speltakken.
  2. Leefwereld: dit element gaat over de steeds groter wordende wereld van kinderen en komt terug in de schaalgrootte van de activiteiten bij Scouting.
  3. Jeugdparticipatie: het actief betrekken van kinderen en jongeren bij beslissingen over en vormgeving van hun eigen speltak, waarmee ze zelf richting leren geven aan hun eigen ontwikkeling.
  4. De progressiematrix: een overzicht van de invulling per speltak van de verschillende activiteiten die vallen onder de acht activiteitengebieden.
  5. Subgroepen: deze worden ingezet als een manier van samenwerken binnen de speltak, gebaseerd op het feit dat kinderen en jongeren in kleine (vrienden)groepen van elkaar leren.
  6. Wet & belofte: hierin wordt de basis van de manier waarop we met elkaar omgaan binnen Scouting verwoord.
  7. Afnemende begeleiding en toenemende zelfstandigheid: de combinatie tussen het afnemen van de mate van (bege)leiding van de leidinggevenden en het toenemen van de zelfstandigheid van de jeugdleden.

Deze zeven elementen van de doorlopende leerlijn zijn terug te voeren op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, waardoor ze onderling samenhangen.
Hoe ouder de jeugdleden worden, hoe minder begeleiding er is rondom programmering en organisatie. Het werken in subgroepen helpen daarbij. Op deze manier krijgen scouts steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfbestuur. Uiteindelijk komt het erop neer dat het Scoutingprogramma dat aan de jeugdleden aangeboden wordt op allerlei manieren aansluit bij hun ontwikkeling. Niet alleen in de activiteiten die ze doen, maar ook in de manier waarop de activiteiten aangeboden worden en in de manier waarop er met de jeugdleden wordt omgegaan.

Wil je graag meer informatie over de doorlopende leerlijn?
Kijk dan gerust eens op www.scouting.nl

Doel:

Het scoutingprogramma sluit op diverse manieren aan bij de ontwikkeling van het kind.

Vaardigheidsinsignes:

Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, de jeugdleden leren er ook veel. Elke opkomst leert een scouting lid weer iets, soms ook door zijn rol als assistent of gids/patrouilleleider. Om te laten zien dat je als jeugdlid veel leert, zijn er de vaardigheidsinsignes. De insignes zijn gebaseerd op de acht activiteitengebieden. Voor elk activiteitengebied is er minimaal één insigne beschikbaar.

Aan het begin van een nieuw scoutingseizoen spreken wij met alle leidinggevenden twee insignes af waar wij met onze eigen speltak mee aan de slag gaan. Aan het eind van het scoutingseizoen organiseren wij een groepsdag waarbij wij opdrachten terug laten komen in het thema van de geleerde insignes. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de verschillende leeftijden en niveaus.

Iedere speltak heeft een eigen matrix waar de verschillende insignes worden uitgelegd.

Reacties zijn gesloten.