Organisatie

Organisatie

Scouting schutgraaf bestaat uit een groep hardwerkende vrijwilligers dat zich wekelijks/maandelijks inzet bij verschillende onderdelen van de groep. De een staat elke week voor een groep kinderen, de ander regelt de financiën. Allemaal hebben ze een taak! Hieronder staat beschreven welke taken/functies er zijn:

Voorzitter
De voorzitter is aanspreekpunt voor alle partijen van binnen en buiten de groep. Daarnaast heeft deze een coördinerende rol over de vrijwilligers die bij de Schutgraaf vrijwilligerswerk doen. Tijdens vergaderingen zorgt de voorzitter ervoor dat deze geordend lopen en dat iedereen zijn/haar inbreng kan doen.

Secretaris
De secretaris zorgt bij ons voor het notuleren van vergaderingen, beheren van poststukken en het aan en afmelden van leden bij scouting schutgraaf.

Penningmeester
Binnen onze groep kennen we twee verschillende soorten penningmeesters. De eerste is de penningmeester van de groep! Deze zorgt ervoor dat alles wat binnen de groep wordt uitgegeven wordt geregistreerd en verantwoord. Een belangrijke rol daarbij is het maken van jaarbegrotingen en verkrijgen van subsidies. Hierdoor komt de groep nooit geld te kort.

Daarnaast hebben wij voor elke speltak ook een penningmeester die zelf een kasboek bijhoud van de uitgaven en inkomsten van de speltakken. Samen zorgen deze penningmeesters ervoor dat de financiën van de Schutgraaf gezond blijven en alles geregistreerd wordt.

Materiaalbeheerder
Bij het spel van scouting worden veel materialen gebruikt zoals tenten, keukenspullen, pionierpalen en touwen. De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden en aanschaffen van deze spullen. Daarnaast verhuurt de schutgraaf ook regelmatig deze spullen aan mensen van buiten scouting. De materiaalbeheerder moet ervoor zorgen dat dit allemaal netjes gebeurd.

Groepsbegeleider
Net als bij iedere organisatie is het belangrijk dat iedereen goed met elkaar omgaat en ook de juiste training en scholing krijgt. Dit is een objectief persoon die zelf geen andere functie heeft en daarom de groep kan bijstaan bij conflicten tussen leiding onderling of bijzondere gebeurtenissen tijdens opkomsten/kampen. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurd heeft iedere scoutinggroep iemand die de groep daarin begeleid.

Verhuurder
De schutgraaf mag gebruik maken van een bijzonder en historisch gebouw gelegen aan de drielsedijk. De aard van het gebouw en de locatie maken het uitermate geschikt om te verhuren voor bruiloften en andere feestjes. De verhuur is een belangrijke bron van inkomsten voor de schutgraaf en daarom hebben wij iemand die ervoor zorgt dat het gebouw optimaal wordt ingezet.

Website beheer
Een website is een belangrijke vorm van communicatie. Dit is specialistisch en technisch werk wat niet iedereen zomaar kan. Daarom hebben wij iemand die vrijwillig onze website bijhoud en aanpast.

Leiding
Last but not least de vrijwilligers die elke week een leuk en passend spelaanbod bedenken om ervoor te zorgen dat alle scouts een leuke opkomst hebben.

Wij willen graag toch nog even op het hart drukken, dat er bij de Scouting Schutgraaf een leiding tekort is.

Overleggen
Maar om te zorgen dat zaken goed geregeld worden zijn er een aantal overleg organen:

Groepsraad
De Groepsraad is het beslissingsorgaan binnen de groep. Hier worden beslissingen genomen die de toekomst van de Schutgraaf beïnvloeden. Alle functies worden hier vertegenwoordigd in een vergadering die 3x per jaar plaatsvindt.

Groepsoverleg
Het groepsoverleg gebeurd 6x per jaar. Hier worden allerlei operationele kwesties tussen speltakken onderling besproken.

Bestuursoverleg
Dit overleg vind 5x per jaar plaats. Er zijn veel zaken die binnen de schutgraaf moeten worden geregeld, maar niet van invloed zijn op het spel van scouting maar op de organisatie van de groep. Denk aan bijvoorbeeld een verbouwing, subsidies of facilitaire zaken. Tijdens een bestuursvergadering worden over deze zaken gesproken.

Commissies
Binnen de schutgraaf zijn we continu bezig met het ontwikkelen van de groep en het spelaanbod. Dit zijn vaak projecten met een korte looptijd. Om deze projecten uit te voeren stellen wij vanuit onze eigen vrijwilligers groepjes samen die een project gaan uitvoeren.

Op dit moment hebben wij de volgende commissies:
PR Commissie:
Belangrijkste taak het werven van nieuwe leiding
Gebouw Commissie:
Belangrijkste taak het onderhoud en verbetering van de Steenen Camer

Reacties zijn gesloten.