Leiding

Kwalificaties

Als vrijwilliger bij scouting vorm je een onmisbare schakel bij de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens. Daarom is het belangrijk dat je je ook als vrijwilliger blijft ontwikkelen.
Binnen Scouting Nederland zijn er verschillende kwalificaties ontwikkeld. Hierin zijn diverse competenties beschreven waar jij als leidinggevenden aan moet voldoen.
Alle leidinggevenden en teamleiders hebben een training gevolgd om deze functie uit te kunnen voeren. Een kwalificatie is een administratieve bevestiging waarmee wordt aangegeven of iemand competent is op een aantal competenties.
Deze competenties verschillen uiteraard per functie.

VOG

Alle leidinggevenden van onze scoutinggroep zijn in het bezit van een VOG.
VOG staat voor “Verklaring Omtrent Gedrag”. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.