Organisatie

Scouting Schutgraaf bestaat uit een groep hardwerkende vrijwilligers die zich wekelijks/maandelijks inzetten bij verschillende onderdelen van de groep. De een staat elke week voor een groep kinderen, de ander regelt de financiën. Allemaal hebben ze een taak!

Hieronder staat beschreven welke taken/functies er zijn:

Voorzitter

De voorzitter is het aanspreekpunt voor alle partijen van binnen en buiten de groep.
Daarnaast heeft deze een coördinerende rol over de vrijwilligers die bij Scouting Schutgraaf vrijwilligerswerk doen. Tijdens vergaderingen zorgt de voorzitter ervoor dat deze geordend lopen en dat iedereen zijn/haar inbreng kan doen.

Secretaris

De secretaris zorgt bij ons voor het notuleren van vergaderingen, beheren van poststukken en het aan en afmelden van leden bij Scouting Schutgraaf.

Penningmeester

Binnen onze groep kennen we twee verschillende soorten penningmeesters. De eerste is de penningmeester van de groep. Deze zorgt ervoor dat alles wat binnen de groep wordt uitgegeven, wordt geregistreerd en verantwoord. Een belangrijke rol daarbij is het maken van jaarbegrotingen en verkrijgen van subsidies. Hierdoor komt de groep nooit geld te kort.
Daarnaast hebben wij voor elke speltak ook een penningmeester die zelf een kasboek bijhoud van de uitgaven en inkomsten van de speltakken. Samen zorgen deze penningmeesters ervoor dat de financiën van Scouting Schutgraaf gezond blijven en alles geregistreerd wordt.

Materiaalbeheerder

Bij scouting worden er veel materialen gebruikt. Denk hierbij aan tenten, keukenspullen, pionierpalen, touwen etc. De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden en aanschaffen van dit materiaal. Daarnaast verhuurt Scouting Schutgraaf ook regelmatig dit materiaal aan mensen van buiten scouting. De materiaalbeheerder zorgt ervoor dat het behouden en verhuren van het materiaal netjes gebeurd.

Groepsbegeleider

Net als bij iedere organisatie is het belangrijk dat iedereen goed met elkaar omgaat. Hiervoor is de groepsbegeleider.
De groepsbegeleider is een objectief persoon die zelf geen andere functie binnen de groep heeft. Daarom kan diegene de groep bijstaan bij conflicten tussen leiding onderling of bijzondere gebeurtenissen.

Praktijkbegeleider

Om leiding te mogen geven bij scouting, moet je een cursus gedaan hebben. Daarnaast ben je vrij om jezelf te verrijken met nog meer cursussen die Scouting Nederland te bieden heeft. De praktijkbegeleider helpt jou hierbij en begeleidt jou in dit proces.
Daarnaast is de praktijkbegeleider op de hoogte van de verschillende cursussen en kan jou hiervan op de hoogte brengen.

Verhuurder

Scouting Schutgraaf mag gebruik maken van een bijzonder en historisch gebouw gelegen aan de Drielse Dijk. De aard van het gebouw en de locatie maken het uitermate geschikt om te verhuren voor bruiloften en andere feestjes. De verhuur is een belangrijke bron van inkomsten voor scouting Schutgraaf. Daarom hebben wij iemand die ervoor zorgt dat de verhuur goed geregeld wordt.

Websitebeheer

Een website is een belangrijke vorm van communicatie. Dit is specialistisch en technisch werk wat niet iedereen zomaar kan. Wij hebben iemand die onze website beheert, aanpast en onderhoudt.

Speltakleiding

Dit zijn de vrijwilligers die elke week een leuk en passend spelaanbod bedenken om ervoor te zorgen dat alle jeugdleden een leuke opkomst hebben.

Wij willen graag toch nog even op het hart drukken, dat er bij de Scouting Schutgraaf een leiding tekort is.

Groepsraad

De groepsraad is het beslissingsorgaan binnen de groep. Hier worden beslissingen genomen die de toekomst van Scouting Schutgraaf beïnvloeden. Alle functies worden hier vertegenwoordigd in een vergadering die drie keer per jaar plaatsvindt.

Groepsoverleg

Het groepsoverleg gebeurd zes keer per jaar. Hier worden allerlei operationele kwesties tussen speltakken onderling besproken.

Bestuurdersoverleg

Dit overleg vind vijf keer per jaar plaats. Er zijn veel zaken die binnen Scouting Schutgraaf moeten worden geregeld, maar niet van invloed zijn op het spel van scouting maar op de organisatie van de groep. Denk aan bijvoorbeeld een verbouwing, subsidies of facilitaire zaken. Tijdens een bestuursvergadering wordt er over deze zaken gesproken.

Commissies

Binnen Scouting Schutgraaf zijn we continu bezig met het ontwikkelen van de groep en het spelaanbod. Dit zijn vaak projecten met een korte looptijd. Om deze projecten uit te voeren, stellen wij vanuit onze eigen vrijwilligers groepjes samen die een project gaan uitvoeren.

Op dit moment hebben wij de volgende commissies:

  • PR Commissie:
    Zij zijn bezig met het werven van leiding en leden, het onderhouden van contacten met derden en het laten zien wat Scouting Schutgraaf te bieden heeft. Dit door middel van bijvoorbeeld berichten op onze sociale media.
  • Gebouwcommissie:
    De gebouwcommissie is continu bezig met het onderhouden en verbeteren van de Steenen Camer en het achterveld.